Kate A-1

TESCİL YILI: Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından 1988 yılında tescil ettirilen Bulgaristan orijinli ekmeklik buğday çeşididir.


MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ: Beyaz başaklı,kılçıksız bir çeşittir.Başak yapısı uzun ve dik  bir görünüm arz eder.Bitki boyu uzun olup 100-110 cm’dir.Tanesi  kırmızı renkli ve  yarısert  yapıdadır.

TARIMSAL ÖZELLİKLERİ:
Alternatif  bir çeşit olup soğuklara dayanıklılığı orta derecedir.Marmara Bölgesi ile kışı aşırı soğuk olmayan  diğer bölgelerin taban ve yarıtaban alanlarda ekimi tavsiye edilir.Kardeşlenme kapasitesi iyi olup verim potansiyeli çok yüksektir (500-750 kg/da).Kuraklığa dayanıklıdır. Uzun boylu olup, normal şartlarda yatmaz . Marmara Bölgesi sahil kuşağı ile aşırı taban alanlarda yatma problemi olabilir. Kullanılacak tohumluk miktarı m²’ye 450-550 tane (18-20 kg/da). uygulanacak gübre miktarı 12-15 kg/da saf azot olacak şekilde yapılmalıdır.

PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ:
Taban arazilerde ve Marmara Bölgesi sahil kuşağında kök ve kökboğazı hastalıklarından  zarar görebilir.Sarı pasa dayanıklı olup, kahverengi pasa hassastır. Tohumlar sürme ile bulaşık olması halinde ekimden önce tohum ilaçlaması yapılmalıdır.

KALİTE ÖZELLİKLERİ:
Tanesi kırmızı renkli, sert ve orta irilikte olup ekmeklik kalitesi orta değerdedir. Bindane ağırlığı 33-38 gr, hektolitre ağırlığı 76-80 kg’dır. Protein oranı %11-13, un verimi %60-70, sedimantasyon 35-45 ml, gecikmeli sedim 35-45 ml, Absorbsiyon oranı %55-60, glüten %30-40, glüten indeksi %40-50 ve enerji değeri 150-180 arasındadır.